BÌNH LỌC CÁT MFS SERIES

Làm bằng lớp cao cấp bằng polyethylene mật độ cao,Emaux “Filter-Max” Dòng phục vụ hoạt động nhiệm vụ nặng nề và duy trì nhiệt độ làm việc cao. Khóa xoay độc đáo được thiết kế cho phục vụ và bảo trì các bộ lọc tiện dụng. SKU: MFSS

Danh mục: ,