BÌNH LỌC NƯỚC SINH HỌC CHO HỒ CÁ KOI | BỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Bình lọc nước sinh học Emaux series LF là một trong những hệ thống lọc sinh học thân thiện với môi trường được sử dụng nhiều trong các hồ cá koi và bể nuôi trồng thủy sản hiện nay. SKU: LF800

Danh mục: ,