MÁY BƠM NHIỆT (HEAT PUMB)

Máy Bơm Nhiệt ( HEAT PUMB ). Thiết bị gia nhiệt Emaux là một trong những thiết bị tiện ích của bể bơi, có công dụng cung cấp nhiệt độ cho bể bơi. SKU: HP4.5B2