SKIMMER

Skimmer còn có tên gọi khác là thu nước mặt bể bơi là thiết bị phụ trợ có vai trò thu nước trên mặt hồ, để dẫn về hệ thống lọc tuần hoàn. Thông thường, thiết bị sẽ được lắp đặt tại các bể bơi không sử dụng thanh thoát tràn. SKU: EM00