BỘ ĐIỀU KHIỂN CHÂM HÓA CHẤT TỰ ĐỘNG CHEMFLO PLUS

Bộ châm hóa chất tự động ChemfloPlus liên tục phân tích hóa học nước ở hồ bơi của bạn và kiểm soát độ pH của hồ bơi chính xác, giữ cho nước hồ bơi của bạn an toàn và lành mạnh.

  • SKU: 258100