MÁY BƠM BỂ BƠI HYDROSTAR PLUS

Hydrostar Plus đã được thiết kế để cung cấp hoạt động yên tĩnh hơn đáng kể với lưu lượng dòng chảy cao hơn so với các mẫu bơm Hydrostar trước đó. SKU: 2460750