TẤM LÁT RÃNH MƯƠNG TRÀN

Tấm lót mương tràn giúp tiêu thoát nước, thanh máng tràn hồ bơi còn có chức năng song ngăn chắn rác, lá cây, túi nilong,… lọt xuống đường thoát nước. SKU: DE27