THIẾT BỊ JACUZZI

Mắt massage là phụ kiện sử dụng dòng nước áp lực cao kết hợp với dòng khí tạo sủi sục khí khi bể bơi hoạt động, tạo bọt khí massage. SKU: EM4419