THIẾT BỊ TRẢ NƯỚC VỀ BỂ BƠI

Thiết bị cung cấp nước lại hồ bơi thông qua quá trình bơm lọc một cách tuần hoàn trong hệ thống.

  • SKU: 29101