THU ĐÁY BỂ BƠI

Thiết bị Thu đáy là phụ kiện bể bơi đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông nước và hút các cặn bẩn dưới đáy bể bơi. SKU: 00282